Bất động sản

  • -
07_RSYA_1

Mua nhà, đừng thấy “ép tiến độ” mà mừng

Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt để thu hút khách hàng, tiến độ nhanh là một lợi thế, nhưng nếu quá đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư và khách hàng có thể sẽ phải trả giá khi công trình đi vào sử dụng. Read more

  • -

  • -